Navigation

Jan van Lokhorst: Esther

Interactieve lezing naar aanleiding van zijn expositie over Esther door kunstschilder Jan van Lokhorst.

Jan van Lokhorst: Esther
Interactieve lezing naar aanleiding van zijn expositie over Esther door kunstschilder Jan van Lokhorst.

Het Bijbelboek “Esther” is bijzonder omdat de naam van God, Jehova er niet in voortkomt. Die aanwezigheid is er echter wel degelijk maar dan op de achtergrond, Hij die alles leidt en bestuurt. Vooral Mordechai, de oom en opvoeder van Esther heeft daarom alle vertrouwen de goede afloop in dit verhaal. Het Joodse volk is weggevoerd door de Babyloniërs die vervolgens worden verslagen door de Persen. Koning Ahasveros is koning en geeft een groot feest. Zijn mooie koningin Wasti weigert zich te vertonen in het mannenpaleis. Ze wordt weggestuurd en Esther wordt na een lange selectie gekozen tot nieuwe koningin. Haar oom Modechai heeft haar uitdrukkelijk gezegd niet te vertellen dat ze Joods is. In haar functie als koningin redt zij haar volk van de totale ondergang. De grote anti-semiet en jodenhater Haman slaagt niet in zijn plannen. Zo in het kort het verhaal. Anti-Semitisme, Jodenvervolging en ook het Feminisme zijn onderwerpen die ook in onze tijd een rol spelen. Het verhaal heeft een grote actualiteit.

De opdracht was in eerste instantie Esther uit te beelden maar het zijn uiteindelijk zo’n 80 tekeningen en 10 schilderijen geworden die het verhaal in totaliteit verbeelden. Ze zijn ontstaan in de afgelopen 5 jaar. Hiervan is weer een boek gemaakt waarin ook commentaar geleverd wordt door B.Kerssen, oud predikant van de Oostpoort.

Het ging hem niet om illustraties maar om tekeningen en schilderijen die autonoom zijn en tegelijkertijd, met name, de sfeer van het verhaal verbeelden. Het psychologisch aspect ( Mordechai in rouw, Haman, De twijfel van Esther etc.) speelt een hoofdrol.

Hij vertelt het verhaal aan de hand van de tekeningen en schilderijen.

Docent: Jan van Lokhorst, kunstschilder Gouda, Het Inspiratiehuis, zaterdag 12 januari 2019, 14.00-16.00 uur. Lezing € 12,50, georganiseerd door Het Kantoor van nu.